Η TREE COMPAΝY CORPORATION ΑΕΒΕ είναι επίσημος αντιπρόσωπος της DJI Enterprise και προσφέρει υπηρεσίες σε επίπεδο προμήθειας Τοπογραφικών Οργάνων και ΣμηΕΑ. Παράλληλα, διαθέτει ειδικό τμήμα SERVICE σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Κύπρο, με κατάλληλο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό και παρακαταθήκη ανταλλακτικών για την άρτια τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Η TREE COMPAΝY CORPORATION ΑΕΒΕ διαθέτει πάνω από μια 20ετία Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας.

Σήμερα, μετά από 34 χρόνια παρουσίας στον χώρο της Γεωπληροφορικής, η TREE COMPAΝY CORPORATION ΑΕΒΕ κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, με το ίδιο αρχικό σκοπό και όραμα: την παροχή καλύτερης υποστήριξης και εξυπηρέτησης στο χώρο των μηχανικών με ταυτόχρονη προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών σε σύγχρονους τομείς.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς:

 • Τοπογραφία (Survey): Γεωδαιτικοί σταθμοί, όργανα μετρήσεων για μηχανικούς.
 • Κατασκευαστικό (Construction): οπτικοί & ψηφιακοί χωροβάτες , laser αγωγών, άλλα παρελκόμενα.
 • Γεωδαιτικούς δέκτες GNSS, Σταθμούς αναφοράς,
 • Εφαρμογές GIS (δέκτες, ειδικό λογισμικό, εφαρμογές), συλλογή στοιχείων για πολεοδομικό σχεδιασμό , Mobile Mapping IP-S3
 • Λογισμικό ΑΤΜ (τοπογράφων μηχανικών), Topcon Magnet Office, Pythagoras, Aplitop
 • Imaging & 3D imaging: Προσδιορισμοί τροχαίων ατυχημάτων (Forensic), Laser scanning, Λογισμικό Topcon Magnet Collage
 • Καθοδήγηση χωματουργικών μηχανημάτων – Machine Control (εκσκαφείς, graders, dozers, ασφαλτοστρωτικά)
 • Τηλεματικές εφαρμογές παρακολούθησης στόλων μηχανημάτων (Topcon Tierra Fleet Management)
 • Βιομηχανικές μετρήσεις ακριβείας και ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου μικρομετακινήσεων
 • Γεωργία Ακριβείας (precision agriculture)
 • Θερμικές Κάμερες & Ενεργειακός Εξοπλισμός
 • Περιβαλλοντικός εξοπλισμός
 • UAS
 • Σεισμογράφοι – Μαγνητογράφοι – Γεωηλεκτρικά προϊόντα
 • Κλίβανοι υψηλής θερμοκρασίας
 • Πλευρικούς Σαρωτές θαλάσσιου πυθμένα – όργανα μέτρησης θαλάσσιων ρευμάτων και κυμάτων & ωκεανογραφία
 • Βυθόμετρα Ακριβείας (Single-Beams & Multi-Beams)
 • Ακαδημία – Πιστοποιημένη από Υ.Π.Α

Η TREE COMPAΝY CORPORATION ΑΕΒΕ διαθέτει μια σύγχρονη αίθουσα εκπαίδευσης και παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση των προγραμμάτων και των οργάνων που εμπορέυεται. Επίσης , υπάρχει δυνατότητα επιδείξεων των μηχανημάτων σε πραγματικές συνθήκες (road show). Παράλληλα, διοργανώνονται σεμινάρια για τα περισσότερα από τα παραπάνω όργανα, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Τέλος, διατίθεται ειδική υπηρεσία υποστήριξης Support και επίλυσης προβλημάτων πελατών. Παρέχεται συνεχής και αδιάκοπη τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας, με γνώσεις και πολυετή εμπειρία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Η TREE COMPAΝY CORPORATION Α.Ε.Β.Ε, δημιούργησε την Academy of Technology & Innovation. Η Academy of Technology & Innovation είναι Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ με επίσημη Πιστοποίηση και Αδειοδότηση από την Υ.Π.Α. Είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους κανόνες της Υ.Π.Α. και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο δίπλωμα ΣμηΕΑ.

Η TREE COMPAΝY CO Α.Ε.Β.Ε είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που εισήγαγε στην Ελλάδα την τεχνολογία των ΣμηΕΑ για επαγγελματική χρήση με τεχνολογίες multicopter, fixed wing κ.α. στον τομέα των τοπογραφικών εφαρμογών. Έχει πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και μέσω της Academy of Technology & Innovation εγγυάται την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στον χειρισμό ΣμηΕΑ, με στόχο τη διεύρυνση των επαγγελματικών σας ικανοτήτων. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Παλαιό Φάληρο, πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την εύρυθμη λειτουργία και εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων.

Contact Info