Το χωράφι του αύριο, σήμερα!

Η σημερινή εποχή φέρνει σημαντικές προκλήσεις στον σύγχρονο παραγωγό. Η συνεχής αύξηση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων καθιστά αναγκαία πλέον την χρήση αγρο-τεχνολογικών προϊόντων, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην βελτίωση της αγροτικής επιχείρησης, την αύξηση της παραγωγής αλλά και την μείωση του υψηλού εργατικού κόστους.

Η TractorGPS αντιμετωπίζει τις σύγχρονες αυτές προκλήσεις με τη βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις έξυπνης γεωργίας σε κάθε στάδιο της αγροτικής παραγωγής.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της TractorGPS ξεκινούν από αυτοματισμούς και συστήματα υποβοήθησης του χειριστή, συνεχίζουν σε προηγμένα συστήματα διαχείρισης των ελκυστήρων και των χωραφιών και ολοκληρώνονται με πλήρως αυτόνομα, ρομποτικά συστήματα και υπηρεσίες «Γεωργίας Ακριβείας», που αναλαμβάνουν εξολοκλήρου τις αγροτικές εργασίες και βοηθούν σημαντικά στην λήψη των σωστών αποφάσεων για την καλύτερη διαχείριση του αγρού.

Οι λύσεις μας καλύπτουν τόσο τις εκτατικές όσο και τις δενδρώδεις καλλιέργειες, από την σπορά έως και την συγκομιδή, παρέχοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στις αγροτικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμα.

Λύσεις:

 1. Οθόνες GPS
 2. Συστήματα Αυτόματης Πλοήγησης
 3. Συστήματα Έξυπνου Ψεκασμού & Λίπανσης
 4. Συστήματα Ισοπέδωσης Χωραφιών
 5. Συστήματα Διαχείρισης Στόλου
 6. Συστήματα Αλωνισμού
 7. Αγροτικά / Ψεκαστικά Drones
 8. Έξυπνα Αυτόνομα Μηχανήματα
 9. Συστήματα Εντοπισμού Εντόμων
 10. Αγρομετεωρολογικά Συστήματα
 11. Μετρητικά Όργανα
 12. Υπηρεσίες Agromet

Contact Info