Η «INTERSTAR SECURITY» από το 1988 δεσπόζει στο χώρο παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής με σύγχρονο επιχειρησιακό Κέντρο για τη διαχείριση απειλών και κρίσεων. Επιπλέον, διαθέτει πολυάριθμο μηχανοκίνητο στόλο με patrol, υβριδικά, 4Χ4 οχήματα και μηχανήματα έργου για πυρόσβεση με ειδικό εξοπλισμό κατάσβεσης πυρκαγιάς. Σημειωτέον, ότι η INTERSTAR SECURITY διαθέτει Ειδικό Τμήμα Ασφάλειας ΣμηΕΑ με Drones– Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη– διαφορετικών κατηγοριών και με παρελκόμενα υψηλής τεχνολογίας για την αποτελεσματική επιτήρηση και ασφάλεια, ακόμα και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Γνώμονας της INTERSTAR SECURITY αποτελεί η προάσπιση και διαφύλαξη της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, αλλά και της ανθρώπινης ζωής και για αυτό έχει επιστρατεύσει έμπειρο στελεχιακό δυναμικό που σε συνδυασμό με την συνεχή εκπαίδευση και τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, υλοποιεί με αρτιότητα κι αποτελεσματικότητα κάθε αίτημα για ασφάλεια που της ανατίθεται. Άλλωστε τρανή απόδειξη αυτού, αποτελεί το ευρύ και ποικίλο πελατολόγιο της εταιρείας που περιλαμβάνει τόσο ιδιωτικούς, όσο και δημόσιους φορείς και χώρους με υψηλή τρωτότητα και επικινδυνότητα. Την δε ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών Ασφαλείας, αλλά και τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στα άτομα ΑΜΕΑ πιστοποιούν όλα τα ISO που έχει αποκτήσει και στα οποία έχει επενδύσει η INTERSTAR SECURITY όλα αυτά τα χρόνια.

Contact Info