DIGITAL EVENT

B2B Solutions: Accelerating the verticals!

The best speakers, all in one place!

Drones Pro 2022

Τα drones που ξεκίνησαν δειλά – δειλά στο χώρο του Business to Business (Β2Β) πριν από κάποια χρόνια έχουν βρει το δρόμο τους και σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες στον κόσμο έχουν μπει για τα καλά στην επαγγελματική μας ζωή, διαδραματίζοντας συχνά και τον πρωτεύοντα ρόλο. 

Στο Συνέδριο Drones Pro 2022 θα συγκεντρώσουμε τις εξελίξεις σε μια ποικιλία επιχειρηματικών κλάδων (B2B) και θα εξερευνήσουμε μελλοντικές δυνατότητες, εφαρμογές και καινοτομίες στην αναπτυσσόμενη αγορά που ήδη αποτιμάται παγκοσμίως σε 127 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το παρόν θα δώσουν ειδικοί του κλάδου, ρυθμιστικοί φορείς, εκπαιδευτές, θεσμικοί, αλλά και εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε καθετοποιημένες αγορές (verticals). Ποιες τάσεις και τεχνολογίες κυριαρχούν σήμερα και ποιες θα έρθουν στο μέλλον; Ποιες νέες προκλήσεις και ευκαιρίες μας περιμένουν; Πώς μπορείτε εσείς και η εταιρεία σας να προετοιμαστείτε, να προβλέψετε και να επωφεληθείτε σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον; Ποιες είναι οι εξελίξεις στους επί μέρους τομείς, αλλά και στην τεχνολογία των UAVs; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν στο μεγαλύτερο συνέδριο της αγοράς, το Drones Pro 2022 που έχει για κεντρικό τίτλο «B2B Solutions: Accelerating the verticals!» 

Η εμπορική υιοθέτηση drones αυξάνεται γρήγορα και οι χρήσεις τους εντάσσονται σε όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας. Στον κλάδο της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους, βελτιωμένη ασφάλεια, μειωμένο χρόνο επιθεώρησης και μείωση του βαθμού επικινδυνότητας.

Στον τομέα της ενέργειας, περιλαμβάνουν επιθεώρηση σταθμών παραγωγής, υποσταθμών, γραμμών μεταφοράς, φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν δει σαφή οφέλη από την εναέρια επιθεώρηση διυλιστηρίων, την ανίχνευση διαρροών σε δεξαμενές και αγωγούς, ή ακόμα και την αξιολόγηση ζημιών. Με παρόμοιο τρόπο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε δίκτυο κοινής ωφελείας για την ταχύτερη, οικονομικότερη και ασφαλέστερη αντιμετώπιση αναγκών ελέγχου και αξιολόγησης των υποδομών.

Στον κατασκευαστικό τομέα, τα drones είναι παντού: από την χαρτογράφηση, την τρισδιάστατη απεικόνιση, την παρακολούθηση της πορείας ενός έργου, αλλά και της μελλοντικής επιθεώρησής του, αποτελούν τον πυρήνα πολλών δραστηριοτήτων. 

Στην ασφάλεια, τα UAVs αποδεικνύονται ένα ισχυρό εργαλείο για τη διασφάλιση κάθε είδους υποδομής και περιουσίας. Μπορούν να λειτουργήσουν με ένα κλάσμα του κόστους των παραδοσιακών επίγειων επιθεωρήσεων, ενώ εξοπλισμένα με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, μπορούν να προσφέρουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα σε δεδομένα απεικόνισης και εντοπισμού θέσης, από οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Τα drones απογειώνονται κυριολεκτικά στη γεωργία: Σε πολλές περιοχές, η χρήση UAS έχει γίνει ήδη το βασικότερο εργαλείο για την γεωργία ακριβείας. Χρησιμοποιώντας drones, οι αγρότες μπορούν να αντιδρούν πιο γρήγορα σε απειλές, να λάβουν πληροφορίες και να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες σε πραγματικό χρόνο και να πάρουν αποφάσεις που οδηγούν στην αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα. Τα γεωργικά drones παρέχουν στους καλλιεργητές, τους παρόχους υπηρεσιών και τους ερευνητές, έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο να ανιχνεύουν τις καλλιέργειές τους, να αναγνωρίζουν ασθένειες, να δημιουργούν σχέδια θεραπείας, να παρακολουθούν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και πολλά άλλα.

Σήμερα η χρήση των drones έχει ενσωματωθεί σε πολλά είδη εργασιών και πολλούς τομείς (ναυτιλία, τηλεπικοινωνίες, άμυνα, πυρόσβεση κ.α.), αλλά οι μεγαλύτερες ευκαιρίες θα δοθούν με τη χρήση αυτόνομων drones για εργασίες μεγαλύτερης εμβέλειας. Εργασίες που θα εκτελούνται απομακρυσμένα, ακόμα και αυτοματοποιημένα, χωρίς οπτική επαφή του χειριστή με το σκάφος, μέσω δικτύου 5G. 

Επίσης σύντομα, τα συνδεδεμένα drones, είτε ως σμήνος, είτε ως μονάδες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες και νέες εφαρμογές για επιθεωρήσεις υποδομών και συντήρηση, καθιστώντας το BVLOS, τις αυτόνομες πτήσεις και τον απομακρυσμένο έλεγχο, μέρος των τακτικών λειτουργιών. Οι επερχόμενες εξελίξεις όπως τα drones in a box – πλήρως αυτόνομα drones που απογειώνονται και προσγειώνονται από φορητά ή σταθερά κιβώτια προσγείωσης – και θα εκτελούν αποστολές, θα ξεκλειδώσουν νέες ισχυρές προοπτικές για τη βιομηχανία και σύντομα θα ξεπεράσουν τις σημερινές προσδοκίες.

Η οριζόντια διάδοση των μη επανδρωμένων ιπτάμενων συστημάτων σε όλους τους τομείς της αγοράς, αλλά και της καθημερινότητας, διαμορφώνει συνεχώς τα δεδομένα, όσον αφορά στην εύρυθμη χρήση τους. Ήδη η ΕΕ κινείται προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός λειτουργικού κανονιστικού πλαισίου για να διασφαλίσει την ασφαλή και αποτελεσματική ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος drones. 

Στη Στρατηγική της για τη Βιώσιμη και Έξυπνη Κινητικότητα, η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα το σχέδιό της να υιοθετήσει μια νέα στρατηγική Drone 2.0 έως το τέλος του 2022 για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Παράλληλα έχει καταστεί κρίσιμης σημασίας, η προστασία ανθρώπων και υποδομών από την κακόβουλη χρήση των UAS. Αεροδρόμια, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, λιμάνια, εταιρείες και οργανισμοί με υποδομές ζωτικής σημασίας εφαρμόζουν συστήματα προστασίας των οργανισμών από ανεπιθύμητες εισβολές drones. Τα αυξανόμενα περιστατικά παραβιάσεων ασφαλείας από μη αναγνωρισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκθέτουν ευπάθειες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την ανάγκη αντιμετώπισης τους είτε με αντίμετρα, είτε με τη μορφή περιορισμών, ενώ τα σύγχρονα, εξελιγμένα, συστήματα εξασφαλίζουν μεγάλο βαθμό προστασίας. 

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, αφού η διεύρυνση της αγοράς απαιτεί εξειδικευμένα και καλά εκπαιδευμένα στελέχη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες, ενώ η «δια βίου εκπαίδευση», μέσα από ειδικά σεμινάρια είναι απαραίτητη για να παρακολουθεί κανείς τις εξελίξεις του χώρου.

Στρατηγική συνεργασία της Smart Press με τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (World UAV Federation)

Το συνέδριο διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπό την επίσημη Αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (World UAV Federation) και θα εστιάσει στην παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών σε επαγγελματικό επίπεδο (B2B solutions) σε όλο το φάσμα των εφαρμογών την συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ).
Προέδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου είναι ο επικεφαλής της World UAV Federation στην Ελλάδα, κ. Γιάννης Δάγκλης, ο οποίος από το 2017 αποτελεί τη φωνή της χώρας μας στο εξωτερικό σε ότι αφορά την ανάπτυξη, προώθηση, και διάδοση των drones σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς καθώς και τη διασύνδεση της ελληνικής αγοράς drone με τις αντίστοιχες άλλων χωρών. Περισσότερα για τη δράση της Ομοσπονδίας εδώ (worlduav.eu).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επαγγελματίες και στελέχη που δραστηριοποιούνται σε όλες τις κάθετες αγορές, όπου γίνεται εφαρμογή drones
 • Διευθυντές και Υπεύθυνους Ασφάλειας Δημόσιων Οργανισμών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
 • Στελέχη και Προσωπικό Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας
 • Εταιρίες Υλοποίησης Τεχνολογικών Έργων Ασφάλειας
 • Επαγγελματίες Σωμάτων Ασφάλειας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό)
 • Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Στελέχη Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών και Δήμων
 • Εταιρίες Τεχνικών Έργων και Κατασκευών
 • Στελέχη Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας
 • Στελέχη Ασφαλιστικών Οργανισμών και Εμπειρογνώμονες
 • Στελέχη εταιρειών που παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις σε κάθετες αγορές με UAS
 • Χειριστές Drones
 • Ρυθμιστικές Αρχές και Κυβερνητικούς Αξιωματούχους
 • Αναλυτές, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Εκπαιδευτικούς
 • Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς & Επιθεωρητές έργων και εγκαταστάσεων
 • Στελέχη της Ναυτιλίας
 • Στελέχη που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ενέργειας
 • Γεωπόνους

Το «DronesPro: B2B Solutions: Accelerating the verticals!», απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις τάσεις, να αξιολογήσουν τις εξελίξεις και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες ανάπτυξης της αγοράς των drones, καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τις σύγχρονες εφαρμογές και καινοτομίες Business 2 Business (B2B) των drones σε κάθε τομέα της αγοράς.

Under the auspices

Τα συνέδρια που διοργανώνει η Smart Press σε ετήσια βάση είναι:

E-business & Social Media
Infocom World Conference
Infocom Security
Security Project
Mobile Connected World
Hotel Tech

Τα έντυπα περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας της Smart Press για το εν λόγω Συνέδριο είναι:

Social Media Life
Infocom
Digital Life